Quy Trình Thu Nợ - CÔNG TY ĐÒI NỢ THĂNG LONG

Chi tiết dịch vụ

Quy Trình Thu Nợ

- Sau khi nhận được hồ sơ do khách hàng cung cấp, Công ty TNHH xử lý nợ Thăng Long sẽ cử nhân viên tiến hành thẩm định hồ sơ và đối tượng cần thu nợ.

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, chúng tôi sẽ thông tin cho khách hàng và đàm phán với quý khách hàng về các điều kiện để ký kết hợp đồng nếu vụ việc phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty TNHH xử lý nợ Thăng Long sẽ thay mặt khách hàng thu hồi nợ và có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho khách hàng.

- Mọi hoạt động thu nợ, Công ty TNHH xử lý nợ Thăng Long hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Trong thời hiệu hợp đồng thu nợ, hai bên luôn thông báo kịp thời những diễn biến xảy ra và cùng bàn bạc xử lí để đạt được kết quả tốt đẹp.

Các dịch vụ khác