Dịch vụ - CÔNG TY ĐÒI NỢ THĂNG LONG

Dịch vụ

› Thu Nợ

Quy Trình Thu Nợ

Quy Trình Thu Nợ

Quy Trình Thu Nợ. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, chúng tôi sẽ thông tin cho khách hàng và đàm phán với quý khách hàng về các điều kiện để ký kết hợp đồng nếu vụ việc phù hợp với quy định của pháp luật.